Periodòncia

Els millors tractaments per a malalties periodontals

En què consisteix la periodòncia?

 

La periòdoncia és l’especialitat odontològica que tracta les malalties del periodonto, aquelles que afecten les genives. La no eliminació del carrall en la boca afavoreix l’aparició de placa bacteriana, que pot acumular-se per sota de la geniva.

 

Les genives s’inflamen a causa de la infecció provocada i es produeix una malaltia anomenada gingivitis. Si aquesta no és tractada degudament o a temps pot empitjorar, convertint-se en periodontitis, la forma més greu de les malalties del periodonto.

Com podem ajudar-te en el diagnòstic i tractament?

 

El tractament de la periodontitis és altament predictible i està suportat per múltiples estudis a llarg termini. En la majoria dels casos el raspat de les superfícies dentals amb instruments específics és suficient. Quan el cas és avançat és molt comú haver de separar la geniva de les dents per a poder accedir a localitzacions més profundes, la qual cosa exigeix realitzar punts de sutura i una segona vista per a l’extracció d’aquests.

La periodòncia és l’especialitat odontològica que engloba la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties o anomalies que afecten als teixits que suporten les dents (ós i geniva).

 

Les principals malalties periodontals són la gingivitis, una inflamació de les genives que normalment no causa problemes majors; i la periodontitis, una infecció crònica en què ja s’afecta l’ancoratge de les dents, arribant a l’extrem de poder perdre-les. L’origen d’aquesta malaltia és bacterià, encara que la seva evolució ve determinada per una predisposició genètica per part del pacient.

 

Quins són els símptomes de la malaltia periodontal?

 

Un dels principals factors en el tractament de la periodontitis és una detecció precoç, de manera que es recomana estar atent a l’aparició de qualsevol d’aquests símptomes:

 

  • Sagnat de les genives
  • Dents mòbils o aparició d’espais entre aquestes
  • Major exposició de les arrels, amb sensació de tenir dents llargues
  • Mal alè continu
  • Augment de la sensibilitat dental, sobretot al fred
  • Aparició de pus, abscessos o flegmons a la geniva

 

En què consisteix el tractament de la malaltia periodontal?

 

L’objectiu del tractament és eliminar la infecció que produeix la malaltia, detenint així el procés destructiu de l’ós. Els protocols de tractament periodontals tenen resultats molt previsibles i estables en la majoria de casos sempre i quan es compti amb la col·laboració del pacient, ja que és imprescindible un manteniment adequat per part d’aquest.

 

En alguns casos, a més d’aturar l’avanç de la infecció, és possible utilitzar tècniques encaminades a regenerar els teixits periodontals destruïts.

Visitin’s al Centre Odontològic els Quinze, un referent d’excel·lència a Barcelona