Tractaments d’implantologia: Què és un implant dental?

Tractaments d’implantologia: Què és un implant dental?

Que es un implante dental - Clínica Dental Els 15

Si has arribat fins aquí, segur que t’has preguntat què és un implant dental i per què existeixen. Malgrat viure en el segle XXI, continua havent-hi persones que sofreixen la pèrdua d’una dent, de varis o de tots. Aquesta pèrdua sol anar associada a problemes bucals funcionals i/o estètics.

Molts dels nostres pacients acudeixen a Centre Odontològic Els Quinze amb la intenció de millorar tant la seva salut com la seva estètica bucal. Alguns busquen solucions a una malposició dentària, a coloracions cosmèticament millorables, dents trencades per traumatismes, … i altres ens pregunten per la col·locació de dents perdudes o que, possiblement, perdran a conseqüència d’alguna malaltia dental. És llavors quan els tractaments d’implantologia prenen especial rellevància.

Els implants dentals són elements de titani que es col·loquen en l’os maxil·lar o mandibular per a substituir l’arrel d’una dent perduda. Aquest tipus de tractament només es planteja en pacients que han perdut dents o molars per malalties dentals irreversibles. La implantologia ens permet aconseguir pacients amb denticions aparentment normals. Però un tractament implantològic no ha de fer-se únicament per causes estètiques. Sempre ha d’anar associat a problemes de salut o de funció bucal.

Implants dentaris: tipus de tractaments

 

Ara que ja saps què és un implant dental, t’explicarem les diferents tècniques que existeixen per a col·locar-los:

  • Implants dentals immediats. Són aquells que es col·loquen immediatament després de fer una extracció de la dent. En aquesta primera tipologia d’implants, el tractament sol realitzar-se en un període de temps més curt. Tot dependrà del diagnòstic i rehabilitació del pacient.
  • Implants dentals primerencs. Quan ha d’esperar-se entre sis i vuit setmanes des de l’extracció de la dent fins a la col·locació de l’implant dental definitiu.
  • Implants diferits. És el tractament més clàssic. S’espera a implantar entre tres i sis mesos després de l’extracció. A vegades es fa posteriorment a un tractament regeneratiu de l’os.
  • Implants dentals en os cicatritzat. En aquests casos, el temps de cicatrització òssia és major a sis mesos. Transcorregut aquest temps és quan es procedeix a la col·locació de l’implant. Solen ser tractaments que els pacients ens demanen per a substituir dents o molars que van perdre antany.

 

Passos per a la col·locació d’un implant dental

 

Quin és el procés per a la col·locació d’un implant dental? Per a col·locar un implant dentari han de seguir-se uns protocols que decideix el teu dentista de confiança.

En primer lloc, es realitzarà un diagnòstic individualitzat per a elaborar una proposta de tractament. Les proves de diagnòstic inclouen diverses radiografies o escàners en 3 dimensions. Després, es preparen uns models del pacient que, en Centre Odontològic els Quinze, es prenen en forma digital. Amb tota aquesta informació es planifica la cirurgia perquè sigui el més precisa i mínimament invasiva possible.

La intervenció es realitza en diverses fases. Primer es col·loquen els implants dins de l’os (maxil·lar o mandíbula). Els implants queden enterrats en l’os i coberts per la geniva durant el temps necessari per a la osteointegració, entre tres i sis mesos.

La segona fase del tractament consisteix a fer un petit trau en la geniva per a connectar l’implant – que es troba dins de l’os – amb la cavitat oral. Per a fer-ho, es caragola a l’implant un additament de titani que és el pas intermedi per a poder col·locar la pròtesi definitiva o corona.

Existeixen tècniques que ens permeten carregar immediatament diversos implants col·locats simultàniament. Però aquest tipus de tècniques tenen indicacions menys freqüents que les convencionals. És necessari estudiar cada cas individualment per a aconsellar al pacient quin és el tractament més recomanable per a ell o ella.

 

Preguntes freqüents sobre implantologia

 

A continuació, plantegem i responem les preguntes més freqüents que rebem per part dels nostres pacients en Centre Odontològic Els Quinze:

 

1. És dolorós col·locar un implant dental?

 

Qualsevol tractament d’aquest tipus es realitza baix anestèsia local. D’aquesta manera, no sentim cap tipus de dolor. Tan sols poden incomodar els sorolls o les vibracions pròpies del procediment. Si és necessari, en persones ansioses o molt nervioses, pot usar-se una sedació conscient per a disminuir el nivell d’alerta i deixar al pacient més relaxat.

Després de la cirurgia i durant els següents dies, sí que pots sentir alguna molèstia o dolor lleu en la zona intervinguda, pot haver-hi una lleugera inflamació o un lleu sagnat en la cavitat oral. Sol crear més alerta en persones molt nervioses que estan pendents del tractament realitzat. Poder tenir una comunicació fluida amb els nostres pacients, ja s’a via telefònica, a través de WhatsApp o a través de Skype, ajuda a minimitzar molts problemes que, en realitat, no ho són.

 

2. Es pot col·locar un implant després d’una extracció?

 

Depèn. Si la planificació quirúrgica així ho indica, hem après nous procediments quirúrgics que permeten col·locar implants després de l’extracció de dents, premolars i molars. En els casos en què no està indicat, és necessari esperar un període entre dos i sis mesos perquè l’os i la geniva cicatritzin naturalment abans de col·locar l’implant.

 

3. Què passa si fumo després de col·locar un implant dental?

 

El tabaquisme és una contraindicació relativa per a qualsevol cirurgia bucal i, per extensió, també d’implants. A les persones que fumen més de 10 cigarrets al dia, se’ls recomana no col·locar-se implants tret que abandonin l’hàbit. Les persones que fumen després d’una cirurgia bucal són més susceptibles a sofrir infeccions en la zona intervinguda. Si el pacient fumador no pot abandonar l’hàbit tabàquic, és recomanable deixar de fumar almenys 48 hores abans de la intervenció i no reprendre l’hàbit fins que l’àrea afectada hagi cicatritzat.

Aquests temps poden variar depenent del pacient i el tractament que se li hagi realitzat. Per això, et recomanem que preguntis al teu dentista de confiança a partir de quan pots començar a fumar.

 

4. Els implants dentals duren tota la vida?

 

No hi ha tractaments en salut que puguin tenir una garantia eterna. És il·lògic creure que una màquina que funciona 24 hores al dia, 365 dies a l’any durant anys, no pugui sofrir algun tipus de problema. Tot depèn de diversos factors: l’ús que li donem a les pròtesis i als implants que les sustenten, el manteniment al qual sotmetem el tractament rebut i l’estat de la nostra pròpia salut. Hi ha casos en què els implants es perden perquè s’infecten o s’espatllen a causa d’un ús poc adequat o perquè sofrim una malaltia – com la diabetis – que afecta el nostre sistema immunitari. Quan això succeeix és imprescindible acudir immediatament al dentista. Solament un professional format en implantologia sabrà quin tractament és millor seguir per a detenir una malaltia de l’implant o un problema mecànic d’aquest.

 

5. Un implant se sent com una dent natural?

 

Una corona col·locada sobre un implant no transmet la mateixa sensació que la notem a través d’una dent natural. No obstant això, aquestes “dents artificials” permeten tenir l’aspecte i la funció similars als d’una dent natural. A simple vista, els altres no s’adonaran si portes o no un implant en la boca. Aquests passen totalment desapercebuts a l’ull humà!

 

6. Quines complicacions poden derivar-se d’un implant dental?

 

Les complicacions que poden aparèixer en aquesta mena de tractaments solen ser derivades d’un mal ús i/o d’un mal manteniment. Entre altres problemes, pot aparèixer sagnat o inflamació en les genives al voltant de l’implant, o la pèrdua d’os per infecció peri-implantaria. En tots dos casos, una bona higiene oral i les neteges periòdiques professionals solen ser suficients per a mantenir la salut de la geniva al voltant de l’implant. També poden aparèixer trencaments de les pròtesis suportades sobre els implants. En aquests casos les reparacions solen ser senzilles si l’implant està sa.