Tratamiento endodoncia Barcelona - Els Quinze

Tractament d’endodòncia a Barcelona

Especialistes a prevenir i preservar una bona salut oral

Què és una endodòncia?

 

Una endodòncia és un tractament odontològic conservador l’objectiu del qual és curar les afeccions que sofreix la polpa (o nervi) dental per a conservar la dent natural.

 

La polpa dental és la part més interior de la dent, on es troben els nervis i els vasos sanguinis. La inflamació o infecció de la polpa sol manifestar-se amb dolor, que pot ser de diferents graus i donar-se en diferents ocasions: enfront de la calor o enfront del fred, en determinades postures, en mastegar o beure, etc.

 

El tipus, durada del dolor i amb quins estímuls succeeix és important per a poder diagnosticar correctament aquesta afecció, en conjunt amb altres exàmens complementessis.

 

El tractament endodóntico és necessari quan la polpa dental s’inflama o s’infecta. Això pot ocórrer per diverses causes: càries profundes, lesions d’abrasió, erosió, desgast per bruxisme, traumatismes o fissures. També podria ocórrer la necessitat de realitzar una endodòncia en dents que requereixin tallats per a la posterior col·locació de corones o ponts fixos.

 

Si no es tracta la inflamació o la infecció de la polpa, pot presentar-se dolor intermitent o constant i, a vegades, pot aparèixer un flegmó (amb inflor de la geniva de la mucosa oral) o una fístula (amb supuració).

Endodòncies en el Centre Odontològic Els Quinze

 

En el Centre Odontològic Els Quinze realitzem tractaments d’endodòncia amb gran fiabilitat. Demana una primera cita amb nosaltres i informa’t sobre el nostre tractament d’endodòncia a Barcelona.

 

T’ajudarem a conservar les teves dents sanes per més temps!

Comptem amb un equip expert en endodòncia, capaç de diagnosticar i tractar qualsevol afecció dental. Per a aquesta mena de tractament s’utilitzen mitjans capdavanters i els materials més biocompatibles i regeneradors del mercat actual.

 

La prevenció en odontologia és bàsica per a aconseguir una bona salut bucodental. Si no mantenim una correcta higiene, pot ser que tard o d’hora apareguin patologies orals que afectaran la nostra salut. L’exemple més clar el veiem quan un pacient acudeix al nostre centre i existeix una càries no visible (sense cavitat) o petita i/o absència de simptomatologia. El pacient no és conscient de la severitat de l’afectació de la dent, només quan aquesta és molt visible o molesta. No obstant això, quan la càries afecta al nervi el pacient sol notar-lo de seguida.

 

Fonamentalment, l’endodòncia és la branca de l’odontologia que tracta de la morfologia, fisiologia i patologia de la polpa dental i dels teixits al voltant de l’arrel.

 

El tractament endodóntico consisteix a eliminar els bacteris i el teixit necròtic (mort) amb posterior desinfecció i farciment dels conductes del nervi (polpa) de les dents afectades amb materials biocompatibles.

 

D’aquesta manera, s’elimina també el dolor, i es prevé una reinfecció i conservar la dent natural. És una intervenció que es realitza amb l’objectiu d’evitar la pèrdua de la dent i complir, sempre que sigui possible, amb la filosofia de conservació dental que tenim en el Centre Odontològic Els Quinze.

 

Aquesta afecció dental sol aparèixer quan una càries, que no ha estat tractada a temps, acaba danyant el nervi de la dent i infectant la polpa dental. Quan això ocorre, la situació és irreversible, ja que el nervi, així com els conductes es moren. L’únic tractament factible per a aquesta mena de malaltia és l’anomenat tractament endodóntico o tractament de conductes.

 

Com puc saber si necessito sotmetre’m a una endodòncia?

 

Quan s’infecta i s’inflama la polpa dentària, es produeixen canvis que generen símptomes molt característics. Aquests són:

 

  • Dolor persistent
  • Sensibilitat dental, tant als aliments freds com als calents
  • Flegmó o inflor en la zona afecta
  • Genives inflamades
  • Dent astellada o esquerdada

 

Si pateixes aquests primers símptomes, podries estar patint una afecció de càries profunda, per la qual cosa et recomanem acudir immediatament a la teva clínica dental de confiança a Barcelona.

 

Com es duu a terme una endodòncia?

 

Com ja sabeu, el tractament d’endodòncia permet netejar i eliminar els bacteris que han afectat la polpa dental i que no poden ser combatudes per les defenses del nostre organisme. Per a això, el nostre primer pas és realitzar un diagnòstic correcte de l’afecció. Hem de saber que no tots els casos són iguals i que, depenent del pacient, ajustarem un tractament o un altre.

 

Una vegada tenim el coneixement exacte del problema dental, i emprant anestesia local i aïllament, es procedeix a realitzar una obertura en la corona de la dent per a accedir als conductes on es troba la polpa.

 

Tot seguit, s’elimina totalment o parcialment la polpa danyada amb uns instruments i una solució irrigadora desinfectant per a netejar tota la polpa dels conductes radiculars. Després, aquests s’emplenen amb un material biocompatible, per a assegurar un segellament complet dels conductes. Per a finalitzar, es col·loca una restauració temporal o definitiva.

Existeix alguna alternativa al tractament endodòntic?

 

La prioritat ha de ser la d’intentar que es mantinguin les dents naturals. Quan no és possible, l’alternativa és l’extracció dentària i la seva substitució (sigui per un implant, sigui amb un pont o un altre tipus de pròtesi).

 

Les úniques contraindicacions per a no mantenir una dent en la boca per mitjà d’un tractament endodòntic són: la presència d’una fractura, en la qual la dent sigui insalvable, impossibilitat de ser restaurat o d’accedir als conductes radiculars (per calcificacions o variacions anatòmiques), que existeixi una proporció desfavorable entre la corona i l’arrel, o que la dent no tingui un suport d’os adequat.

 

Quantes sessions són necessàries per a realitzar un tractament endodòntic?

 

En la majoria dels casos, aquests tractaments poden realitzar-se en una sola sessió. Si bé en algunes ocasions depenent de la situació clínica, la dificultat tècnica del cas o altres paràmetres, poden fer necessàries dues o més sessions. Sempre segons el parer del professional que el realitza.

 

És dolorós?

 

No és un tractament dolorós per al pacient, ja que s’utilitza anestèsia per a adormir la zona abans de ser tractada.

 

Complint amb la nostra aposta per l’odontologia mínimament invasiva, l’endodòncia que realitzem en el Centre Odontològic Els Quinze no alberga grans perills, té un bon postoperatori i no és molesta.

 

Després d’un tractament endodòntic, quines cures es necessita tenir?

 

S’ha de tenir unes cures bàsiques: intentar no mastegar o mossegar amb la dent tractada fins que es realitzi la restauració definitiva de la dent (“empastament” o reconstrucció o incrustació).

 

És fonamental no esperar massa temps a restaurar definitivament aquestes dents després de l’endodòncia, per a evitar qualsevol sobreinfecció o fractura d’aquestes dents endodonciades.

 

És igualment important acudir al dentista periòdicament (almenys, una revisió anual) per a prevenir l’aparició de càries o altres factors que poguessin influir en el pronòstic de la dent tractada.

 

Les dents endodonciades requereixen les mateixes cures d’higiene, prevenció i revisions periòdiques que qualsevol altra dent.